STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
2 Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS 08/02/2018      
3 Điều lệ công ty 24/04/2019      
4 Quy chế nội bộ về quản trị công ty 02/02/2018      
5 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 26/01/2018      
6 Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ-HĐQT 25/01/2018      
7 Nghị quyết HĐQT số 06/2018/KPF/NQ-HĐQT 17/01/2018      
8 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty con của KPF 17/01/2018      
9 BCTC quý 4/2017 bản đính chính 16/01/2018      
10 BCTC quý 4/2017 12/01/2018      
11 Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT 12/01/2018      
12 Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT 11/01/2018      
13 Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
14 Nghị quyết HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
15 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty liên kết 06/01/2018      
16 Nghị quyết HĐQT số 01.2018 06/01/2018      
17 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/12/2017      
18 Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết 05/12/2017