STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC quý 4/2017 bản đính chính 16/01/2018      
2 BCTC quý 4/2017 12/01/2018      
3 Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT 12/01/2018      
4 Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT 11/01/2018      
5 Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
6 Nghị quyết HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
7 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty liên kết 06/01/2018      
8 Nghị quyết HĐQT số 01.2018 06/01/2018      
9 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/12/2017      
10 Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết 05/12/2017      
11 Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tam Hà 30/11/2017      
12 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phú Gia Hà Nam 21/11/2017      
13 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 7 15/11/2017      
14 Giải trình BCTC Quý III/2017 20/10/2017      
15 BCTC Quý III/2017 19/10/2017      
16 CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật 16/10/2017      
17 CBTT Người ủy quyền công bố thông tin 13/10/2017      
18 CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT 11/10/2017