STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo 01/04/2020      
2 Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
3 NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
4 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019      
6 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
7 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
8 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
9 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
10 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
11 Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn - Kiều Xuân Nam 01/10/2019      
12 Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa - thành viên HĐQT 27/09/2019