STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng 04/08/2017      
2 Bổ nhiệm Kế toán trưởng 04/08/2017      
3 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 28/07/2017      
4 Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ 26/07/2017      
5 NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/07/2017      
6 CBTT kí hợp đồng kiểm toán 14/07/2017      
7 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 10/07/2017      
8 Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty 12/06/2017      
9 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 09/06/2017      
10 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ – HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên HĐQT 27/02/2017      
11 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ- HĐQT về việc : Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam 27/02/2017      
12 KPF : Cổ đông Nguyễn Bích Phượng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 27/02/2017