Investor relations

HomeInvestor Relations

Stock Chart

Announcement

file nameDateToolsdoc_tags_hfilter
Nghị quyết HĐQT phê chuẩn một số nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 3.202326-09-20232023
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT20-09-20232023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tạ Sơn Tùng13-09-20232023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Như Khánh13-09-20232023
Báo cáo về ngày bà Lê Thị Như Thanh không còn là cổ đông lớn11-09-20232023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT11-09-20232023
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT30-08-20232023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT30-08-20232023
CBTT nhận được Quyết định của Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn28-08-20232023
Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 1618-08-20232023
CBTT nhận được các quyết định của Cục thuế TP. HCM11-08-20232023
Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT kiêm Đại diện Pháp luật08-08-20232023
Nghị quyết HĐQT phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Bắc Sơn08-08-20232023
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT25-07-20232023
Nghị quyết HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-202805-07-20232023
Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Vũ Thị Kim Thanh tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Châu Việt29-06-20232023
Báo cáo về ngày CTCP Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ Việt Cam không còn là cổ đông lớn27-06-20232023
Báo cáo về ngày bà Thái Thị Hải Yến không còn là cổ đông lớn26-06-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Triệu Văn Hợi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc26-06-20232023
Thông báo của HOSE về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 202323-06-20232023
Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của CTCP PAC Quốc tế21-06-20232023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam21-06-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 202315-06-20232023
Đơn từ nhiệm chức vụ của ông Hoàng Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT15-06-20232023
CBTT về việc đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP ngày 15/06/202315-06-20232023
Báo cáo về ngày CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam không còn là cổ đông lớn09-06-20232023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam09-06-20232023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam08-06-20232023
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn CTCP XNK Đầu tư TM dịch vụ Việt Cam06-06-20232023
Thông báo thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 1515-05-20232023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Dịch vụ Việt Cam11-05-20232023
Báo cáo về ngày ông Vũ Ngọc Hoàng không còn là cổ đông lớn09-05-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng09-05-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 202309-05-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi số lượng con dấu & Đăng ký mẫu dấu với Ngân hàng09-05-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu nhân sự UBKT & QTRR trực thuộc HĐQT26-04-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người phụ trách Quản trị Công ty, Người được UQ CBTT25-04-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc25-04-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Đại diện Pháp luật25-04-20232023
Nghị quyết HĐQT về việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-202825-04-20232023
Đơn từ nhiệm – Đinh Kim Nhung TV HĐQT30-03-20232023
Đơn từ nhiệm – Ông Nguyễn Tuấn Anh – TV HĐQT độc lập29-03-20232023
Đơn từ nhiệm – Bà Phạm Nguyễn Thoa – TV HĐQT độc lập29-03-20232023
Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Ngọc Hoàng – Chủ tịch HĐQT28-03-20232023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ – Bà Vũ Thị Kim Thanh17-03-20232023
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu – Công ty cổ phần PAC Quốc tế13-03-20232023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ – Bà Vũ Thị Kim Thanh06-03-20232023
Báo cáo trở thành Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên – Bà Lê Thị Như Thanh24-02-20232023
Báo cáo trở thành Cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên – Ông Nguyễn Quang Huy24-02-20232023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ – Bà Vũ Thị Kim Thanh21-02-20232023
Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT & QTRR: Bà Lâm Thị Mỹ Hà qua đời21-02-20232023
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn – CTCP PAC Quốc tế10-02-20232023
Báo cáo trở thành Cổ đông lớn và thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn – CTCP PAC Quốc tế31-01-20232023
Thông báo giao dịch của Người có liên quan của Người nội bộ – Vũ Thị Kim Thanh30-01-20232023
Nhận Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh07-12-20222022
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14 ngày 31/10/202201-11-20222022
Đầu tư Dự án Căn hộ du lịch Summit (Đà Nẵng)30-09-20222022
Báo cáo thông tin giá cổ phiếu giảm sàn năm (05) phiên liên tiếp từ ngày 31/08/2022 đến ngày 08/09/202212-09-20222022
Báo cáo về ngày trở thành Cổ đông lớn của Bà Thái Thị Hải Yến26-07-20222022
Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh07-07-20222022
Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022, soát xét BCTC bán niên năm 202220-06-20222022
Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài20-06-20222022
Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn và TTC không còn là Công ty con của KPF16-06-20222022
Báo cáo của Ông Vũ Ngọc Hoàng về việc thực hiện giao dịch cổ phiếu và trở thành Cổ đông lớn của Công ty27-05-20222022
Báo cáo của Ông Vũ Đức Toàn về ngày không còn là Cổ đông lớn của Công ty24-05-20222022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Ngọc Hoàng06-05-20222022
Thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT13-04-20222022
Bản cung cấp thông tin của Ông Vũ Ngọc Hoàng và Bà Lâm Thị Mỹ Hà01-04-20222022
CBTT Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-202401-04-20222022
Đơn từ nhiệm của Ông Lê Thanh Bình và Bà Lê Thị Mộng Đào21-03-20222022
CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty04-03-20222022
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết số 76/QĐ-SGDHCM ngày 26/01/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh27-01-20222022
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 20 tháng 01 năm 202221-01-20222022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Bà Lê Thị Mộng Đào13-01-20222022
CBTT Nghị quyết số 02/2022/KPF/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị V/v Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ12-01-20222022
Công bố thông tin Báo cáo Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 202005-01-20222021
Nghị quyết số 31/2021/KPF/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn15-12-20212021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ12-12-20212021
Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 202010-12-20212021
Bản cung cấp thông tin của các thành viên Ban kiểm toán nội bộ24-11-20212021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm16-11-20212021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là Bà Lê Thị Mộng Đào – Thành viên Hội đồng quản trị15-11-20212021
Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF)10-11-20212021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Lê Thị Mộng Đào – Thành viên HĐQT05-11-20212021
Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài11-10-20212021
Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức21-09-20212021
Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital20-08-20212021
CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 202130-06-20212021
Nghị quyết của HĐQT V/v Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh – Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1)09-06-20212021
Bản CBTT Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm06-05-20212021
Thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm04-05-20212021
Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 202428-04-20212021
Bản cung cấp thông tin của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Nguyễn Thoa28-04-20212021
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1214-04-20212021
Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 201811-04-20212018
Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn07-04-20212021
Nghị quyết của HĐQT V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn07-04-20212021
Báo cáo thường niên năm 202006-04-20212021
Công bố thông tin về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn05-04-20212021
CBTT nhận Văn bản xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCK Nhà nước02-04-20212021
Đơn từ nhiệm của ông Lê Anh Đức và ông Nguyễn Viết Tuấn31-03-20212021
Biểu mẫu Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 202431-03-20212021
Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 – 202431-03-20212021
Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức30-03-20212021
Công bố thông tin Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành30-03-20212021
Nghị quyết số 08/2021/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng.30-03-20212021
Đính chính thông tin số lượng cổ phiếu được phân phối cho Nhà đầu tư trên Nghị quyết ngày 24/3/202125-03-20212021
Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết24-03-20212021
Đính chính thông tin Nhà đầu tư trên Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết24-03-20212021
HĐQT Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn10-03-20212021
CBTT về việc chốt Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202108-03-20212021
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu26-02-20212021
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ23-02-20212021
Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ)23-02-20212021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ30-01-20212021
Báo cáo kết quả trả cổ phiếu bằng cổ tức28-01-20212021
Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành28-01-20212021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty19-01-20212021
Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT10-01-20212018
Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 201906-01-20212021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 201906-01-20212021
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1119-10-20202020
Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán)14-10-20202020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước23-09-20202020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/202009-09-20202020
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty17-08-20202020
Công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/202006-08-20202020
Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 202017-06-20202020
Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 202401-04-20202020
NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 202401-04-20202020
Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo01-04-20202020
Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính27-11-20192019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Lê Anh Đức04-11-20192019
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện01-11-20192019
Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu – Trần Thị Dịu Hòa31-10-20192019
Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin17-10-20192019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Hùng Cường04-10-20192019
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Lê Thị Ngọc04-10-20192019
Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn – Kiều Xuân Nam01-10-20192019
Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức27-09-20192019
Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa – thành viên HĐQT27-09-20192019
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn26-09-20192019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Đặng Quang Thái25-09-20192019
Thông báo thay đổi mẫu dấu24-09-20192019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1019-09-20192019
NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới04-09-20192019
NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới30-08-20192019
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn23-08-20192019
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Lê Anh Đức23-08-20192019
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Đinh Kim Nhung23-08-20192019
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh23-08-20192019
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 201923-07-20192019
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Trần Thị Dịu Hòa15-07-20192019
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Ngọc Quỳnh15-07-20192019
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 920-06-20192019
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 201911-06-20192019
NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 201910-06-20192019
Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 201806-06-20192019
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 201806-06-20192019
Thông báo trả cổ tức năm 201816-05-20192019
Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 201816-05-20192019
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 201816-05-20192019
Nghị quyết HDDQT thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 201807-05-20192019
Đơn từ nhiệm thành viên BKS04-04-20192019
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT04-04-20192019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201823-01-20192019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng – TV HĐQT độc lập28-12-20182018
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng – thành viên HĐQT độc lập11-12-20182018
Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh03-12-20182018
Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền05-10-20182018
Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 201711-09-20182018
Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 201707-09-20182018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201827-07-20182018
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ16-07-20182018
Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/201812-06-20182018
Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 201811-06-20182018
Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản03-05-20182018
NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc23-04-20182018
Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới20-03-20182018
Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 201809-03-20182018
Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS08-02-20182018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201726-01-20182018
Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ-HĐQT25-01-20182018
Nghị quyết HĐQT số 06/2018/KPF/NQ-HĐQT17-01-20182018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm – Công ty con của KPF17-01-20182018
Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT12-01-20182018
Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT11-01-20182018
Nghị quyết HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT10-01-20182018
Nghị quyết HĐQT số 01.201806-01-20182018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm – Công ty liên kết06-01-20182018
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm06-12-20172017
Nghị quyết HĐQT thông qua thoái vốn tại các công ty liên kết05-12-20172017
Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn tại CTCP Đầu tư Tam Hà30-11-20172017
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phú Gia Hà Nam21-11-20172017
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 715-11-20172017
CBTT thay đổi người đại diện theo pháp luật16-10-20172017
CBTT Người ủy quyền công bố thông tin13-10-20172017
CBTT miễn nhiệm thành viên HĐQT11-10-20172017
Thông báo chốt danh sách cổ đông24-08-20172017
Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng04-08-20172017
Bổ nhiệm Kế toán trưởng04-08-20172017
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 201728-07-20172017
Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ26-07-20172017
NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc26-07-20172017
CBTT kí hợp đồng kiểm toán14-07-20172017
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán10-07-20172017
Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty12-06-20172017
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 609-06-20172017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201627-02-20172017
CBTT : Nghị quyết HĐQT số 19/2016/NQ- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân từ ngày 21/11/2016, bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành làm TV.HĐQT từ ngày 23/11/201627-02-20172017
CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2016/NQ – KPF thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa từ ngày 25/11/2016, bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm TV HĐQT từ ngày 25/11/201627-02-20172017
CBTT : Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn, bầu bổ sung ông Dương Minh Đức nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP27-02-20172017
KPF : Cổ đông Nguyễn Bích Phượng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn27-02-20172017
CBTT : Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ – HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên HĐQT27-02-20172017
CBTT : Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ- HĐQT về việc : Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam27-02-20172017

FINANCIAL STATEMENTS

file nameDateToolsdoc_tags_hfilter
Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 202214-08-20232023
Báo cáo tài chính soát xét bán niên 202314-08-20232023
Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC Quý 2.2023 so với cùng kỳ năm trước19-07-20232023
Báo cáo tài chính Quý 2/202319-07-20232023
Giải trình Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý I/2023 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202214-04-20232023
Báo cáo Tài chính Quý I/202314-04-20232023
Báo cáo tài chính Năm 2022 (Đã kiểm toán)21-03-20232023
Giải trình Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý IV/2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202116-01-20232023
Báo cáo tài chính Quý IV.202216-01-20232023
Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý III/2022 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo cùng kỳ năm 202118-10-2022
Báo cáo tài chính Quý III/202218-10-2022
Báo cáo tài chính Bán niên năm 2022 (Đã được soát xét)13-08-20222022
Giải trình Nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý 2.2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202119-07-20222022
Báo cáo tài chính Quý II.2022 (Hợp nhất)19-07-20222022
Báo cáo tài chính Quý II.2022 (Riêng)19-07-20222022
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hợp nhất của Quý I Năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202119-04-20222022
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I.202219-04-20222022
Báo cáo tài chính Riêng Quý I.202219-04-20222022
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202010-03-20222022
Báo cáo tài chính năm 2021 – Hợp nhất (Đã kiểm toán)10-03-20222022
Báo cáo tài chính năm 2021 – Riêng (Đã kiểm toán)10-03-20222022
Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.202120-01-20222022
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.202120-01-20222022
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý IV.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202020-01-20222022
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý III.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 202019-10-20212021
Báo cáo tài chính Riêng Quý III/202119-10-20212021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/202119-10-20212021
Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý III/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lãi ở Quý II/2020 sang lỗ ở Quý III/202030-08-2021
Báo cáo tài chính Riêng Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét)10-08-20212021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét)10-08-20212021
Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Giữa niên độ năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 và LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trong BCTC Hợp nhất đã được Công ty công bố có sự chênh lệch so với Báo10-08-20212021
Báo cáo tài chính Riêng Quý II/202119-07-20212021
Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý II/2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 202019-07-20212021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/202119-07-20212021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/202119-04-20212021
Báo cáo tài chính Riêng Quý I/202119-04-20212021
Giải trình nguyên nhân LNST Quý I.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước19-04-20212021
Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất (Đã được kiểm toán)18-03-20212021
Báo cáo tài chính năm 2020 Riêng (Đã được kiểm toán)18-03-20212021
Giải trình nguyên nhân LNST năm 2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước18-03-20212021
Báo cáo tài chính Riêng Quý IV/202020-01-20212021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/202020-01-20212021
Giải trình nguyên nhân LNST trong Báo cáo tài chính của Quý IV/2020 thay đổi 10% so với cùng kỳnăm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý III/2020 sang lãi ở Quý IV/202020-01-20212021
Báo cáo tài chính riêng Quý III/202020-10-20202020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/202020-10-20202020
Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán)14-10-20202020
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã soát xét)14-08-20202020
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã soát xét)14-08-20202020
Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 201914-08-20202020
Báo cáo tài chính riêng Quý II/202020-07-20202020
Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý II/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý I/2020 sang lãi ở Quý II/202020-07-20202020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/202020-07-20202020
Báo cáo tài chính riêng Quý I/202020-04-20202020
Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ20-04-20202020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/202020-04-20202020
Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 201824-03-20202020
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 201920-03-20202020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 201920-03-20202020
Báo cáo tài chính riêng quý IV/201920-01-20202020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/201920-01-20202020
Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 201920-01-20202020
Báo cáo tài chính riêng quý III/201929-10-20192019
Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/201929-10-20192019
BCTC hợp nhất bán niên soát xét 201914-08-20192019
BCTC riêng bán niên soát xét 201914-08-20192019
BCTC hợp nhất quý 2/201919-07-20192019
BCTC riêng quý 2/201919-07-20192019
BCTC hợp nhất Quý I/201919-04-20192019
BCTC công ty mẹ Quý I/201919-04-20192019
Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/201828-03-20192019
BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán27-03-20192019
BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán27-03-20192019
BCTC hợp nhất quý 4/201818-01-20192019
BCTC riêng quý 4/201818-01-20192019
BCTC hợp nhất quý 3/201819-10-20182018
BCTC riêng quý 3/201819-10-20182018
BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 201809-08-20182018
BCTC riêng bán niên soát xét năm 201809-08-20182018
BCTC hợp nhất quý 2/201820-07-20182018
BCTC riêng Quý 2/201820-07-20182018
BCTC hợp nhất quý II/201820-07-20182018
BCTC công ty mẹ quý I/201819-04-20182018
BCTC hợp nhất quý I/201819-04-20182018
BCTC kiểm toán năm 201710-02-20182018
BCTC quý 4/2017 bản đính chính16-01-20182018
BCTC quý 4/201712-01-20182018
Giải trình BCTC Quý III/201720-10-20172017
BCTC Quý III/201719-10-20172017
BCTC giữa niên độ đã soát xét 201726-08-20172017
BCTC QUÝ II/201721-07-20172017
BCTC Quý 1 năm 201720-04-20172017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 201605-04-20172017
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/201627-02-20172017
Báo cáo tài chính quý IV năm 201627-02-20172017
Công bố thông tin : Báo cáo Tài chính quý 1/201627-02-20172017
CBTT : Báo cáo tài chính quý II/201627-02-20172017
Báo cáo tài chính kiểm toán 201527-02-20172017
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 201527-02-20172017
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ( 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)27-02-20172017
Báo cáo tài chính kiểm toán 201427-02-20172017
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 201327-02-20172017
Báo cáo tài chính kiểm toán 201327-02-20172017

Annual reports

File NamedateToolsdoc_tags_hfilter
Báo cáo thường niên năm 202210-04-20232023
Báo cáo thường niên năm 202130-03-20222022
Báo cáo thường niên năm 202006-04-20212021
Báo cáo thường niên năm 201908-04-20202020
Báo cáo thường niên 201812-04-20192019
Báo cáo thường niên 201727-02-20182018
Báo cáo thường niên 201620-04-20172017
Báo cáo thường niên năm 201527-02-20172017

Management Reports

File NamedateToolsdoc_tags_hfilter
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 202319-07-20232023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 202212-01-20232023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 202214-07-20222022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202125-01-20222022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 202119-07-20212021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 202019-01-20212021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 202016-07-20202020
Báo cáo quản trị công ty năm 201930-01-20202020
Báo cáo quản trị02-02-20182018

Shareholders's Meeting

File NameDateToolsdoc_tags_hfilter
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 202308-08-20232023
Mẫu biểu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-202818-07-20232023
Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 do HĐQT đề cử18-07-20232023
Thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-202818-07-20232023
Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-202818-07-20232023
Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 202318-07-20232023
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 202318-07-20232023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 202318-07-20232023
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 202318-07-20232023
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202325-04-20232023
Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 do HĐQT đề cử13-04-20232023
Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 202813-04-20232023
Thông báo Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 202813-04-20232023
Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung – Lần 113-04-20232023
Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT30-03-2023
Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202330-03-20232023
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202330-03-20232023
Thông báo Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhiệm kỳ 2020 – 202430-03-20232023
Ngày đăng ký cuối cùng để Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202328-02-20232023
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202231-03-20222022
Sơ yếu lý lịch Ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 (Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)30-03-20222022
Tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Bổ sung)21-03-20222022
Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-202421-03-20222022
Thông báo Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 202421-03-20222022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202210-03-20222022
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202210-03-20222022
Chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202214-02-20222022
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản29-09-20212021
Thông báo xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021)13-09-20212021
Tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021)13-09-20212021
Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở29-08-20212019
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS23-08-20212018
Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản19-08-20212021
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202128-04-20212021
Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Bổ sung)26-04-20212021
Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202107-04-20212021
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202107-04-20212021
Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 202031-03-20202020
Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 202030-03-20202020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202020-03-20202020
Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 202025-02-20202020
Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 201912-12-20192019
Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 201910-12-20192019
Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 201928-11-20192019
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 201919-11-20192019
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 201915-11-20192019
Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 201931-10-20192019
NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 201930-08-20192019
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT23-08-20192019
Tài liệu ĐHCĐ bất thường 201914-08-20192019
NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 201923-07-20192019
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 201923-04-20192019
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS12-04-20192019
Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT12-04-20192019
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi12-04-20192019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 201904-04-20192019
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 201913-03-20192019
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 201818-06-20182018
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 201831-05-20182018
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 201807-03-20182018
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.201802-03-20182018
Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 201801-03-20182018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung)23-02-20182018
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 201814-02-20182018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 201704-10-20172017
CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản14-09-20172017
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 201727-04-20172017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 201713-04-20172017
Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 201712-04-20172017
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 201724-03-20172017
CBTT : Đại hội cổ đông bất thường năm 201627-02-20172017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 21-10-201627-02-20172017
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 201627-02-20172017
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 201627-02-20172017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 201627-02-20172017
Thông tin ứng viên thành viên BKS27-02-20172017
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 201627-02-20172017
Công bố thông tin về Nghị Quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 29/10/201527-02-20172017
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/201527-02-20172017
CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 201527-02-20172017

Statutes and Regulations

File NameDateToolsdoc_tags_hfilter
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Sửa đổi, bổ sung ngày 31.10.2022)31-10-2022
Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro18-05-20222022
Điều Lệ Công Ty (Sửa đổi, bổ sung ngày 31.03.2022)31-03-2022
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Sửa đổi, bổ sung ngày 31/03/2022)31-03-20222022
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 05.01.2022)20-01-20222022
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 29/09/2021)19-10-20212021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2021))29-04-20212021
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2021)29-04-20212021
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát29-04-20212021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị29-04-20212021
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2020)19-10-20202020
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty – Ngày 31.3.202003-04-20202020
Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.201912-12-20192019
Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.201927-09-20192019
Điều lệ công ty06-06-20192019