Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 2,400 m2
QUY MÔ: 13 tầng thương mại, 2 tầng dịch vụ, 5 tầng Officetel
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 400 tỷ VNĐ

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện