Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 7.5 ha
QUY MÔ: Town house, Shophouse
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 500 tỷ VNĐ

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện