Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 15 ha
QUY MÔ: 732 Căn Nhà Phố, 93 căn Villa
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 500 tỷ VNĐ

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện