Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 20 ha
QUY MÔ: 1200 Nhà phố, Biệt thự, Đất nền
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 600 tỷ VNĐ

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện