Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 1,220 m2
QUY MÔ: 2 Tầng hầm và 25 Tầng cao (17 phòng/tầng )

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện