Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 1.5 ha
QUY MÔ: 4 Block Nhà, 450 Căn Hộ
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 1,200 tỷ VNĐ

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện