Giới Thiệu

DIỆN TÍCH: 1,558 m2
QUY MÔ: 14 Tầng, 400 Căn Hộ, Officetel.
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 300 tỷ VNĐ

Tổng Quan

  • -

  • Chủ Đầu Tư-

  • -

  • -

  • -

Vị Trí

Tiện Ích

Thư Viện