KPF: CTCP PAC Quốc tế - CĐL đã bán 170.000 cp

23/11/2023

CTCP PAC Quốc tế báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji như sau

Tải tài liệu tại đây

Đối tác