KPF: Ông Nguyễn Khánh Toàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 200.000 cp

05/12/2023

Nguyễn Khánh Toàn báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji như sau

Tải tài liệu tại đây

Đối tác