KPF: Ông Nguyễn Khánh Toàn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3.000.000 cp

31/10/2023

Nguyễn Khánh Toàn thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji như sau

Tải tài liệu tại đây

Đối tác